ZSP Bachowice
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU PDF Drukuj Email
wtorek, 02 lutego 2021 19:47

Dzień Babci i Dziadka w tym roku był dla wszystkich dniem wyjątkowym, innym od wszystkich dotychczasowych dni w przedszkolu. Odbyły się bowiem w każdej grupie nagrania przedstawień  dla Babć i Dziadków. Dzieci wiedziały, że nie można zaprosić bliskich do przedszkola, bo jest pandemia, ale mimo to chętnie podejmowały każde zadanie.

Więcej…
 
PROJEKT CZYTELNICZY "SZLAKIEM BAŚNI POLSKICH" PDF Drukuj Email
czwartek, 28 stycznia 2021 09:38

Drodzy Trzecioklasiści,

przed Wami trzecie zadanie projektowe

z cyklu „Szlakiem baśni polskich”

w roku szkolnym 2020/2021


W załączniku znajduje się treść zadania do pobrania:

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobraneOstatnia modyfikacja
Pobierz (Zadanie 3_Zaproszenie.doc)Zadanie 3_Zaproszenie.doc 68 Kb33429.01.2021 09:25
 
KONCERT NOWOROCZNY 2021 „KOLĘDUJMY MAŁEMU JEZUSOWI” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 stycznia 2021 17:08
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś,

Niech kolęduje z Nami cała ziemia…”

Koncert noworoczny „Kolędujmy Małemu Jezusowi” stał się piękną tradycją naszej szkoły.

Więcej…
 
KONKURS CZYTELNICZY "W BAŚNIOWYM ŚWIECIE" - wyniki PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 stycznia 2021 11:17

     W  grudniu, przed świętami, uczniowie klas  drugich wzięli udział w trzecim konkursie czytelniczym z cyklu "W baśniowym świecie", w formie online. Uczniowie klasy IIa odpowiadali na pytania dotyczące baśni H. Ch. Andersena pt. „Świniopas i „Krzesiwo”, natomiast uczniowie klasy IIb książki A. i Cz. Centkiewiczów pt. „Zaczarowana zagroda”

Więcej…
 
INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KL. I-III PDF Drukuj Email
piątek, 15 stycznia 2021 19:11

 

     Od 18 stycznia 2021r. do szkoły wracają na nauczanie stacjonarne uczniowie klas I- III szkoły podstawowej.
Wszystkim nam zależy aby nauka odbywała się w bezpiecznych warunkach.
Prosimy Rodziców o zachowanie obowiązujących zasad ustalonych zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla klas I - III:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów (zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
4. Przy wejściu do budynku zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk (zapewniając regularne napełnienie dozowników.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Rodzice dziecka powinni zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
7. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
8. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail, telefonicznej, dziennik elektroniczny lub inny z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy – zgodnie z rekomendacją – (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie.
10. W przypadku zaobserwowania przez pracownika szkoły u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności – uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowi prawni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. (Rekomendacja z wytycznych własnym środkiem transportu.
11. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.)
12. Uczniowie przychodzą lub są przyprowadzani do szkoły nie wcześniej niż 10 min. przed rozpoczęciem zajęć.
13.Ustala się indywidualny plan dla danej klasy (podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym, uwzględniający, m.in.:
a) godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
b) korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
c) korzystania ze stołówki szkolnej,
14. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
15. Sale są wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć zapewniając bezpieczeństwo uczniom.
16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
17. Ustala się korzystanie z szatni w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniom aby kontakt dzieci z rożnych klas był jak najmniejszy.
18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice lub sale wykorzystane na świetlice powinny być wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
19. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole nie odbywają się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Organizacja tych zajęć następuje w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć następuje mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły.

Dyrektor szkoły
Małgorzata Balonek
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 150